Robotik Tarama Sistemi

Yüksek Yoğunluklu Lazer

  • Kesikli uygulamanın sağladığı maksimum analjezik etkinin yanında güçlü termik tedavi imkanı da sunan 30W ortalama güçle dünyadaki en güçlü Yüksek Yoğunluklu Lazer cihazı
  • 1064 nm dalgaboyu sayesinde derin dokulara en etkili enerji iletimi
  • Vücut Kondüsyon Ekranı ile tamamen kişiselleştirilmiş tedavi
  • Sürekli ve çok seviyeli güç kontrol sistemi

 

ROBOTİK TARAMA SİSTEMİ

  • 1200 cm2‘ye kadar geniş vücut bölgelerinde uygulama olanağı
  • Termal monitörizasyon ile homojen ısı yayılımının takibi ve maksimum terapötik etki
  • Hasta ile Robotik Tarama Sistemi arasında güvenli tedavi mesafesinin sürekli kontrolü

 

MANUEL LAZER TEDAVİSİ

  • 30 W’a kadar güç sağlayan en güçlü yüksek yoğunluklu lazer tedavisi
  • Terapi kontrol butonları ve tedavi indikatörüne sahip akıllı aplikatör
  • Spot boyutunun 10-30 mm aralığında ayarlanabildiği optik sistem

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Bettencourt F.: Effects of Class IV Laser in Knee Osteoarthritis: A Randomized Control Trial

Sınıf IV lazer tedavisinin, osteoartritli hastalarda diz ağrısını azaltmada etkili bir yöntem olduğu bulunmuştur. Yüksek Yoğunluklu Lazer ile tedavi edilen deney grubunda, %44’ten fazla oranda ağrıda azalma gözlemlenirken; plasebo tedavi uygulanan kontrol grubu, tedavileri takiben ağrı algısında önemli bir fark göstermedi.

Marshall R.P., Vlková K.: Spectral Dependence of Laser Light on Light-tissue Interactions and its Influence on Laser Therapy: An Experimental Study  

Yapılan çalışma, daha büyük dalga boylarının melaninde azalan enerji emilimine ve kırılma indisine ve hemoglobin enerji emiliminde bir azalmaya yol açtığını gösterdi. Dokuya daha yüksek miktarlarda enerji nüfuz etme yeteneği nedeniyle, yansıma ve melanin emiliminin 1000 nm’den yüksek dalga boyları için ihmal edilebilir olduğu sonucuna varıldı.